Reklama

El. paštas reklamai:

reklama.valscius@gmail.com

Nespalvotos reklamos kaina:

0.45 € / cm² + PVM

Spalvotos reklamos kaina:

0.50 € / cm² + PVM

Reklaminių straipsnių kaina:

0.45 € / cm² + PVM

Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų galite perduoti trumpąja žinute (SMS).

Paprastas skelbimas:

Rašykite žinutę: VLS tarpas „tekstas“. Žinutę siųskite numeriu 1670.

Žinutės kaina – 2,00 €.

Paryškintas skelbimas:

Rašykite žinutę: VLP tarpas „tekstas“. Žinutę siųskite numeriu 1670.

Žinutės kaina – 4,00 €.

Žinutės, gautos iki penktadienio 15 val., spausdinamos antradienio „Laikraštis “Valsčius“ numeryje.

Žinutės, gautos iki trečiadienio 15 val., spausdinamos penktadienio „Laikraštis “Valsčius“ numeryje. 

Skelbimo žinutėje būtinai nurodykite telefoną, kuriuo kreiptis.

Redakcija už negautas žinutes neatsako.

Pasitikslinti ar žinutė gauta galite tel. 8 612 10 411 (darbo metu).

Norėdami išspausdinti didesnės apimties arba daugkartinį skelbimą, užuojautą, padėką, nekrologą, sveikinimą atvykite į redakciją arba parašykite laišką adresureklama.valscius@gmail.com